Biserica Evanghelica Turma Cea Mica

Atena, Grecia


 

Dragă prietene,

Dacă-L cauţi pe Dumnezeu, calea ca să-L cunoşti este deschisă. Ori şi ‘ce te ângreunează, ori şi care ar fi păcatele tale, nu-ți fie frică. Domnul te-a iertat! Este de ajuns să –ți deschizi inima Lui şi să-I permiti să-ți schimbe viața.

Noi prin această foaie volantă, vrem doar să-ți arătăm calea dragostei Lui Dumnezeu. Nu te invităm în temple zidite, în Săli cu amvoane şi microfoane. Nu ne interesează biserici pline şi mulțimi de spectatori. Nu sântem specialiști ai religiei nici doritori de titluri religioase. Ne interesează doar mântuirea sufletului tău, deoarece acesta este prețios, nu moare, are valoare veșnică, pentru acest suflet Hristos a venit şi s-a crucificat şi a ânviat.

Dacă în căutarea ta duhovnicească ne ai nevoie ia legătura cu noi. Sântem gata să ne sacrificăm timpul nostru prețios că să putem âmparți cu tine toate binecuvântările lui Dumnezeu şi cuvântul Lui.

Poți şi singur să te apropii şi s-ă cunoști pe Domnul, întrun moment de liniște cu un Duh zorobit şi plin de credință adresează atotputernicului Dumnezeu aproximativ aceste cuvinte:

”Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul meu, vin ânaintea Ta, în numele Lui Isus Hristos.

Recunosc că sânt un păcătos care în conformitate cu legea Ta şi cu dreptatea Ta merit moartea pe cruce şi veșnica Ta condamnare. În acest moment mă pocăiesc sincer de tot trecutul meu păcătos şi cred că Isus Hristos a fost pedepsit cu moartea pe cruce, în locul meu, ca să mă ântreptățească pe mine ânaintea Ta şi a dreptății Tale. Pe crucea Golgotei s-a făcut curătirea şi iertarea păcatelor mele. De asemenea cred că Hristos a ânviat din morți ca să-mi dăruiască viață vesnică în prezența Ta.

I-ți mulțumesc, Tatăl meu pentru că mai ascultat şi m-ai făcut fiu al Tau mi-ai dăruit astăzi o viață nouă. Ajută-mă de aici ânainte să pășesc pe drumul strâmt dar sfânt al tău, studiind cuvântul Tău cel sfânt (Sfânta Scriptură) rugându-mă în numele lui Isus Hristos, unit cu Tine adorându-L şi pe tine Tatăl ceresc şi Duhul Tău cel Sfânt. Amin.”O credință nedefinită în Dumnezeu şi în Hristos nu ne poate mântui nici faptele noastre bune nu ne pot duce în paradis (Noul testament: Efesieni 2/8-10 . Romani 3/21-28, 5/1-2, Timotei 1/9).

Ca să ne mântuim trebuie să credem din inimă în evenimentul iertări păcatelor noastre ânfăptuit de mântuitorul Hristos pentru tine, pentru mine, pentru toți.

(Noul testament: Faptele apostolilor 16/29-32). Așa a fost şi cu tâlharul răstignit alâturi de Hristos şi cu alți nenumărați păcătoși care s-au pocăit de faptele lor şi au crezut în jerfa de pe crucea Golgotei (Noul testament: Luca 23/ 39-43).


Cu dragoste,

Sotirios Ioannou,
Athens,
Greece

tel. +30 210 6143038

Biserica Evanghelica Turma Cea Mica

Traducere din lb. Greacă: Simona Pop